Adwokaci - Radcy Podatkowi | Strona w języku niemieckim   Strona w języku niemieckim

Artykuły

Artykuł na temat prawa pracy w Niemczech
- prawa pracownika do dni urlopowych

► WIĘCEJ

Prawo pracy

Artykuł na temat prawa pracy - prawa pracownika do dni urlopowych

Czy pracodawca może odmówić urlopu pracobiorcy? Każdemu pracownikowi zasadniczo przysługuje prawo do urlopu, jednakże często dochodzi do konfliktów związanych z jego terminem, czy też czasem trwania. Pracodawca ma prawo do odmówienia udzielenia urlopu w okresie, w którym jest on najbardziej pożądany, w tym także podczas świąt Bożego Narodzenia, czy Sylwestra pracobiorca nie ma prawa do dni urlopowych. W sytuacji gdy, dwóch pracowników tego samego działu chce otrzymać urlop podczas ferii letnich, pierwszeństwo ma ten, który posiada dzieci z obowiązkiem szkolnym.

Czy pracobiorca ma prawo do urlopu podczas okresu próbnego?
Podczas okresu próbnego pracodawca ma prawo do odmowy przyznania urlopu pracownikowi, pomimo że za ten okres pracy również przysługują mu dni urlopowe. Uzasadnieniem może być fakt, iż celem okresu próbnego jest poznanie oraz możliwość oceny nowego pracownika. Jest to jak najbardziej uzasadniony i zgodny z prawem powód odmowy urlopu.

Czy pracodawca ma prawo cofnąć urlop, który został już wcześniej zatwierdzony?
Zasadniczo, jeżeli coś zostało zatwierdzone pozostaje zatwierdzonym. W przypadku złamania tej zasady występuje ryzyko możliwego postępowania sądowego. Istnieje jednak kwestia, którą może wykorzystać pracodawca, mianowicie absolutna konieczność cofnięcia zatwierdzonego urlopu spowodowana nagłymi i nieprzewidzianymi wydarzeniami. Pracobiorca musi jednak udowodnić przed sądem, że jego urlop został faktycznie zatwierdzony.

Czy pracobiorca musi być osiągalny dla pracodawcy podczas urlopu?
Pracownik nie musi być osiągalny dla pracodawcy podczas swojego urlopu, a tym samym pracodawca nie może tego wymagać od swojego pracownika. Urlop, zgodnie z treścią ustawy, jest czasem poświęconym na odpoczynek. Wyjątek stanowi fakt absolutnej konieczności porozumienia się pracodawcy z pracownikiem, niezależnie od miejsca jego przebywania, w przypadku nagłej sytuacji nie pozwalającej na inne rozwiązanie.

Czy pracodawca ma prawo do przerwania urlopu pracownikowi?
Wbrew woli pracobiorcy jest to naturalnie nie możliwe. Jedynym dopuszczalnym motywem jest fakt zagrożenia egzystencji firmy, zatem choroba kolegi z pracy nie jest wystarczającym powodem. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich związanych z tą sytuacją kosztów. Za przepracowane dni urlopowe pracobiorca ma prawo do przesunięcia ich w czasie, bądź otrzymania wynagrodzenia.

Czy pracobiorca w przypadku choroby podczas okresu urlopu może odzyskać dni urlopowe?
W przypadku, gdy pracobiorca posiada zwolnienie lekarskie za okres, w którym zanjduje się na urlopie, dni urlopowe zostaną mu przywrócone. Ma zatem prawo do wykorzystania tego urlopu w okresie późniejszym.
KONTAKT
Alter Steinweg 22-24
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251/48455-30
Fax: +49 (0) 251/48455-31
E-Mail: info@kanzlei-pretkowski.de
DOJAZD
Copyright 2017 Kanzlei Pretkowski | Impressum | Datenschutzerklärung