Adwokaci - Radcy Podatkowi | Strona w języku niemieckim   Strona w języku niemieckim

Artykuły

Artykuł o prawie budowlanym w Niemczech

► WIĘCEJ

Prawo budowlane

Artykuł o prawie budowlanym, potrącenie oraz rozliczenie umowy ryczałtowej po zwolnieniu.

Bardzo ważna i interesująca decyzja w temacie rozliczenia umowy ryczaltowej w sytuacji zwolnienia z obowiązku dokończenia umownych świadczeń usług budowlanych została omówiona przez OLG Düssseldorf w wyroku z dnia 11.12.2014, AZ: I-22U92/2014.

Zleceniobiorca po rezygnacji z umowy o dzieło nie może wymagać kolejnych płatności ratalnych lecz musi do dnia zwolnienia go z obowiązku świadczenia dalszych usług dostarczyć rachunek za wszystkie wykonane usługi w celu dokonania rozliczenia końcowego. W konsekwecji wszystkie świadczone usługi muszą zostać oszacowane na podstawie kalkulacji z cenami jednostkowymi.

W przypadku, który był analizowany przez OLG Düsseldorf zleceniodawca zgodnie z § 1314 BGB bezzwłoczenie wycofał sie z umowy budowlanej, ponieważ zleceniobiorca swoją dalszą pracę uzależniał od płatności kolejnych części wynagrodzenia, które w tym momecie mu nie przysługiwały. Zleceniodawca podsumował wszystkie dokonane dotychczas przez niego płatności ratalne i doszedł do nadpłaty ponad sumę uzgodnioną w umowie, która to w dniu wypowiedzenia wynosila 57.686,31 €.

Zdaniem OLG zleceniobiorca uprawniony był do domagania siętej sumy w szczególności z tego względu, że nie przedstawił on konkretnego i szczegółowego rachunku końcowego.

Potwierdzono również, że wraz z wypowiedzeniem umowy zleceniobiorca nie może wymagać płatności dalszych rat pieniężnych od zleceniodawcy.

Zleceniobiorca musi dużo wiecej rzeczy udowodniż np. że był upoważniony do ostatecznego zatrzymania otrzymanych rat pieniężnych, co powinno zostać udowodnione za pomocą rachunku końcowego. Dodatkowo zleceniobiorca podczas dochodzenia roszczeń musi okazać związane z umową proporcjonalne wynagrodzenie i dokładnie pojedynczo wyszczegolnić wszystkie usługi dokonane do dnia zwolnienia go z obowiązku śwaidczenia, oddzielić usługi, które nie zostały wykonane z powodu wypowiedzenia, po czym część usług wykonanych do momentu wypowiedzenia w dalszym, pojedynczym kroku wycenic na podstawie umowy o dzieło i odpowiednich kalkulacji. Dodatkowo ocena wykonanych usług jest zależna od faktu czy w danej sparwie mamy do czynienia z ceną jednostkową czy też umową ryczałtową.

Dodatkowo nie wystarczy przy detalicznej cenie ryczatowej wykazać wyłącznie ryczałtowe wynagrodzenie od pojedynczych robót np. więźbia dachowa czy też fasada, lecz zleceniodawca zgodnie z umową musi wszystkie otrzymane opisy wycenić na podstawie faktycznie wykonanych usług z dokladnie wyszczegolnionymi informacjami na ten temat. W związku z tym wymagane jest dokładne wyliczenie poszczególnych części ryczałtowo. W nastepnej kolejnosci zleceniodawca nie jest upoważniony do samodzielnego określenia cen lecz musi on każdą pojedyńczą usługę z opisu umownego podporządkowaćkalkulacji umownej i z niej wyprowadzić . Na zleceniodawcy ciąży w tym momencie obowiązek udowodnienia oraz okazania dowodu. Odnosi się to zarowno do stanu technicznego budowy w momencie wypowiedzenia, jak i do oceny wynagrodzenia za wykonane prace. Oznacza to, że zleceniobiorca jest zobowiązany do ustalenia stanu technicznego budowy w momencie wypowiedzenia oraz na podstawach umownych dokonać wyceny i oszacowania. Ryczałtowe oszacowanie, szczególności w formie procentowej, zwykle nie wystarcza. Godne podkreślenia jest także, że dzieki szczegółowym i pojedyńczym rozliczeniom do czasu wypowiedzenia, zleceniobiorca zapobiega popadnięciu z platnosciami w zwłokę przez zleceniodawcę.
KONTAKT
Alter Steinweg 22-24
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251/48455-30
Fax: +49 (0) 251/48455-31
E-Mail: info@kanzlei-pretkowski.de
DOJAZD
Copyright 2016 Kanzlei Pretkowski | Impressum | Datenschutzerklärung