Adwokaci - Radcy Podatkowi | Strona w języku niemieckim   Strona w języku niemieckim

Artykuły

Artykuł na temat prawa pracy w Niemczech
- wynagrodzenie za nadgodziny

► WIĘCEJ

Prawo pracy

Artykuł na temat prawa pracy - wynagrodzenie za nadgodziny

Prawo pracowników tymczasowych do wynagrodzenia w przypadku niezapewnienia pracownikowi innej pracy przez pracodawce użytkownika nie może być anulowane lub ograniczone przez umowę § 11 Abs. 4 AÜG.W związku z tym pracodawca jest zoobowiazany do uwzględniania wszystkich godzin pracy na koncie czasu pracy pracownika tymczasowego, nawet jesli nie jest on w stanie go w tym czasie zatrudnic, LG Berlin-Brandenburg, wyrok z dn. 17.12.2014, Sygnatura Akt: 15 Sa 982/13.

Tak ważna decyzja Sądu Okręgowego w Berlinie-Brandenburgii zapadła na podstawie następujących faktów:

Agencja Pracy Tymczasowej kierowała pracownika do różnychpracodawców użytkowników.

Pracownik bez względu na rzeczywisty wymiar czasu pracy otrzymywał regularne miesięczne wynagrodzenie za pracę ustalone w umowie według zakontraktowanych godzin. Wszelkie godziny przepracowane ponad to co zostało ustalone w umowie były ujęte na koncie czasu pracy.

Pracodawca kompensowałz tego konta czas, w których nie mógł on Pracownikowi zapewnić pracy i ciężar tego obowiązku przenosił tym samym na pracownika.

Taka procedura według Sądu Okręgowego jest niedopuszczalna.

Uzasadniono to powołując się na fakt, iż ramowy układ zbiorowy pracy dotyczący pracy tymczasowej zawarty pomiędzy Federalnym Związkiem Pracy Tymczasowej a związkami zawodowymi bedącymi członkami DGB z dn. 22.07.2003, który znajduje również zastosowanie w trakcie zatrudnienia, nie pozwala by istniejące na koncie czasu pracy nadgodziny rozliczać z godzinami ujemnymi, które wynikną z tego powodu, że pracodawca nie ma możliwości zapewnieni pracownikowi pracy zastępczej.

Nawet jeśli układ zbiorowy pracy można interpretować inaczej to zgodnie z prawem pracodawcy gdy nie są w stanie zapewnić pracy pracownikowi tymczasowemu nie mogą przesuwać godziny pracy w ramach konta czasu pracy pracownika tymczasowego.

Takie działanie zostało potraktowane jakojednostronne rozliczenie tych godzin pracy kosztem pracownika tymczasowego.

Sąd Okręgowy w Berlinie-Brandenburgii zwrócił się o dokonanie zmiany przez Federalny Sąd Pracy. Było to kluczowe w niniejszej sprawie.

W praktyce wykazano, iż pozytywne rozliczenie salda na koncie czasu pracy z czasem pracy, w którym pracownik pozostaje bez pracy do dyspozycji pracodawca z powodów organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od pracownika nie może obciążać pracownika. Jako uzasadnienie przytoczono tu fakt, iż to pracodawca sam ponosi ryzyko związane z prowadzeniem działalności i nie może przerzucić tej odpowiedzialności na pracownika.
KONTAKT
Alter Steinweg 22-24
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251/48455-30
Fax: +49 (0) 251/48455-31
E-Mail: info@kanzlei-pretkowski.de
DOJAZD
Copyright 2016 Kanzlei Pretkowski | Impressum | Datenschutzerklärung