Adwokaci - Radcy Podatkowi | Strona w języku niemieckim   Strona w języku niemieckim

Artykuły

Artykuł na temat prawa pracy w Niemczech
- pracownik na zwolnieniu lekarskim

► WIĘCEJ

Prawo pracy

Artykuł na temat prawa pracy- pracownik na zwolnieniu lekarskim

Pracownik znajdujący się na zwolnieniu lekarskim nie jest zoobowiązany wstawić się na rozmowę personalną. Decyzje taką podjął 10 senat Federalnego Sądu Pracy w Niemczech(odpowiednikiem, którego jest Izba Pracy Sądu Najwyższego w Polsce) w dniu 02.11.2011 o sygnaturze akt 10 AZR 596/15. Według Niemieckiego Federalnego Sądu Pracy chory pracownik nie musi na polecenie pracodawcy wstawić się na rozmowę w miejscu pracy w celu uzgodnienia dalszych możliwości zatrudnienia.

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracobiorca nie jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków na miejscu pracy a co za tym idzie zasadniczo nie ma obowiązku pojawienia się w miejscu pracy na polecenie pracodawcy. Sporadycznie występują przypadki, kiedy pracownik na zwolnieniu lekarskim musi pojawić się w pracy w celu wykonywania obowiązków niezwiązanych z codziennymi czynnościami wykonywanymi w pracy, na które jednakże pozwala jego stan zdrowia.

Trzeba jednak zauważyc, że wraz z zobowiązaniami głównymi, tzn. wynikającymi z zawartej umową o pracę, jest powiązany obowiązek udokumentowania oraz czasowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Co za tym idzie pracobiorca podczas niezdolności do pracy powinien zaniechać nieetycznego zachowania.

Federalny Sąd Pracy stawia sprawę jasno, pracodawca nie ma prawa wezwania pracownika na rozmowę na miejscu pracy podczas udokumentowanego zwolnienia lekarskiego. Przeprowadzenie lekarskiej ekspertyzy przez lekarza wybranego przez pracodawcę jest w tym okresie również nie możliwe. Warty podkreślenia jest jednak fakt, że podczas dluższej niezdolności do pracy istnieje możliwość przeprowadzenia ekspertyzy lekarskiej przez służbę medyczną ubezpieczalni zdrowotnej pracodawcy. Zostało to uregulowane w § 275 Abs. 1a s.3 SBG V według, którego pracodawca ma prawo do zaskarżalnego uzyskania sędziowskiego ustosunkowania się ze strony służby medycznej ubezpieczalni.
KONTAKT
Alter Steinweg 22-24
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251/48455-30
Fax: +49 (0) 251/48455-31
E-Mail: info@kanzlei-pretkowski.de
DOJAZD
Copyright 2016 Kanzlei Pretkowski | Impressum | Datenschutzerklärung