Adwokaci - Radcy Podatkowi | Strona w języku niemieckim   Strona w języku niemieckim

Artykuły

Przepisy prawa o ruchu drogowym

► WIĘCEJ

Prawo o ruchu drogowym

Przepisy prawa o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym odgrywa szczególną rolę w codziennym życiu ludzi, zarówno prywatnym jak i zawodowym, jak również w codziennej praktyce prawnej. Jedną z osobliwości tej dziedziny prawa jest jej rozległy zakres.

Oferujemy naszym potencjalnym klientom porady prawne w zakresie prawa cywilnego, ubezpieczeniowego, prawa drogowego jak i wykroczeń karnych i administracyjnych.

W celu udzielenia kompleksowej porady prawnej niezbędna jest wszechstronna wiedza w kwestiach prawa drogowego, co znajduje również odzwierciedlenie w przepisach dotyczących działalności wykonywanej przez wyspecjalizowanych adwokatów. Aby uzyskać tytuł prawnika specjalisty w prawie drogowym, poza pomyślnie ukończoną specjalizacją wymagane jest rownież doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Szczególne znaczenie w zakresie doradzania w sprawach związanych z ruchem dorgowym mają kwestie odpowiedzialności drogowej oraz umowy kupna i sprzedaży. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy dotyczącej przepisów prawa drogowego chętnie służymy pomocą np. przy zakupie lub sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie między kupującym a sprzedawcą najczęściej dochodzi do konfliktow prawnych.

Niejednokrotnie powodami nieporozumień są wady, uszkodzenia pojazdu lub niespójności występujące w umowie, które zostają dostrzeżone dopiero po zawarciu umowy. Może to mieć wpływ na samą umowę kupna lub umowę zawierającą uzgodnienia finansowe. Takie problemy pojawiają się przede wszystkim przy zakupie pojazdu w internecie. Najbardziej problematyczna jest transakcja kupna i sprzedaży pojazdów poza granicami kraju. Niezależnie czy zakupiony przez Panstwa pojazd jest nowy czy używany chętnie slużmy pomocą. Innym klasycznym obszarem prawa drogowego są regulacje dotyczące szkód powstałych na skutek wypadków drogowych. W tym przypadku bardzo ważne jest jak najszybsze skontaktowaie się z prawnikiem w celu uniknięcia jakichkolwiek błędów, które w późniejszym czasie mogą okazać się trudne do naprawienia. Szczególną uwagę zwracamy na specyfikę wypadków drogowych powstałych za granicą, bez wzgledu na stopień poszkodowania, poczynając od wyłącznie szkód materialnych, po obraźenia ciała, a koncząc na wypadkach ze skutkiem śmiertelnym.

W kwestiach likwidacji szkód powstałch po wypadku bardzo ważną rolę odgrywają ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczenie autocasco czy też ubezpieczenie osób prywatnych. Jeszcze kilka lat temu warunki ubezpieczeń były takie same dla wszystkich ubezpieczycieli. Obecnie każdy ubezpieczyciel może ustalać wlasne warunki umowy ubezpieczeniowej. Wymaga to specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Często dochodzi do sytuacji, w której ubezpieczony nie otrzyma należnego odszkodowania, ponieważ nie dotrzymał terminów bądź nie trzymał się reguł, które były zawarte w umowie ubezpieczeniowej, co spowodowane było niewiedzą ubezpieczonego. Tak jest np. w sytuacji kradzieży pojazdu, kiedt to konieczne jest zgłoszenie przestępstwa na policje bądz prokuraturę. Ponadto w obszarze prawa ruchu drogowego dotyczącego wykroczeń karnych oraz prawa porządkowego istnieją różne specyficzne procesy karne.

Przy takich wykroczeniach jak np. ucieczka z miejsca wypadku częstymi zdarza nam się zajmowaćsprawami dotyczącymi prowadzenia samochodu pod wplywem alkoholu, narkotykow lub też nie przestrzegania zasad ruchu drogowego jak np. przekroczenie dozwolonej prędkosci, nie zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy pojazdami czy też prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jazdy.

Konsekwencją takich naruszeń, w zależności od zakresu przestępstwa, może być nałożony zakaz prowadzenia pojazdów. Najczęściej sprawca wykroczenia drogowego zostaje ukarany poprzez odebranie prawa jazdy oraz wyznaczenie terminu, do ktorego sprawca nie odzyska pozwolenia na prowadzenia samochodów.

W takich sytuacjach bardzo pomocna jest konsultacja z prawnikiem o specjalizacji w prawie o ruchu drogowym. Aczykolwiek nie zawsze można zapobiec odebrania prawa jazdy priorytetem jest skrócenie okresu pozbawienia prawa do prowadzenia pojazdów, a także po upłynięciu tego okresu podjęcie wskazanych kroków jak np. odbycie własciwych kursów w celu urochomienia procedury w celu jego odzyskania. Po odebraniu prawa jazdy, w przeciwieństwie do zakazu prowadzenia pojazdów, jest znacznie trudniej sprawcy po upływie okresu karencji ponownie je odzyskać. Konieczne jest złożenie wniosku do Departamentu Transportu o powtórne przyznanie utraconych praw. Najczęściej jest wymagane przedłożenie zaświadczenia z MPU(psychologiczne badanie lekarskie). Również w tym przypadku bardzo pomocne jest profesjonalne doradztwo prawne aby nie tracić cennego czasu. Oddzielną grupę stanowi zagadnienie tzw. EU Führerscheintourimus, czyli turystyki w celu uzyskania prawa jazdy. W tym przypadku kluczowa jest znajomość obowiązujacego prawa, aby przestrzegać danych przepisów.

Jak można więc zauważyć, jeden stan faktyczny może dotyczyć wielu obszarów prawa o ruchu drogowym. Z tego powodu niezbędna jest wiedzy osoby wyspecjlizowanej w tej dziedzinie, która profesjonalnie zajmie się Państwa problemami.

Adwokaci o danej specjalizacji są zoobowiazani corocznie odbywać wyspecjalizowane szkolenia w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wiedzy oraz doskonalenia. Od 2015 roku obowiazek ten zostal zwiększony o 15 godzin.

Zasięgniecie porady prawnej u adwokata o danej specjalizacji nie oznacza wyższych kosztów adwokackich. Zwykle przysługuje Państwu prawo do pokrycie Pańskich kosztów adwokackich przez stronę przeciwną, jeśli nie ponoszą Państwo winy za powstałe szkody np. wypadku. W innych przypadkach może zostać wykorzystane ubezpieczenie pomocy prawnej, również w takich sytuacjach służym chętnie pomocą.

TS

ch / 13.05.2015
KONTAKT
Alter Steinweg 22-24
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251/48455-30
Fax: +49 (0) 251/48455-31
E-Mail: info@kanzlei-pretkowski.de
DOJAZD
Copyright 2016 Kanzlei Pretkowski | Impressum | Datenschutzerklärung