Adwokaci - Radcy Podatkowi | Strona w języku niemieckim   Strona w języku niemieckim

Prawo pracy

► WIĘCEJ INFORMACJI

Prawo pracy

Niemieckie prawo pracy

Prawo pracy nie jest spójnie skodyfikowanym obszarem prawa. Nie ma jednej szczególnej ustawy dotyczącej umów o prace. Prawo pracy w dużej części uregulowane jest w nielicznych ustawach specjalnych oraz w prawie sędziowskim. Niejednoznaczny stan prawny stwarza pracodawcy jak i pracownikowi szereg problemów prawnych i praktycznych.

W trudnej sytuacji ekonomicznej powstaje niejednokrotnie problem wprowadzenia pracy w niepełnym wymiarze, ewentualnych zwolnię, reorganizacji lub zmiany umów o prace. Globalne stosunki gospodarcze opierają się na przepisach prawnych w dziedzinie międzynarodowego nakładu siły roboczej lub oddelegowania siły roboczej do Niemiec. Przede wszystkim w przypadku gdy kadra powinna być zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, należy wyjaśnić problemy dotyczące ZUS, kwestie związane z przepisami Prawa podatkowego i najnowszymi regulacjami celnymi. Prawo Spółek handlowych i Prawo pracy stanowią dziedziny, w których nasza kancelaria jest wyspecjalizowana. Poprzez naszą długoletnią działalność w dziedzinie niemiecko-polskich stosunków gospodarczych wypracowaliśmy status doświadczonego doradcy w istotnych zagadnieniach prawa pracy. Skorzystajcie Państwo z naszych kompetencji.

Katalog naszych usług obejmuje:
  • Opracowanie umów o prace
  • Tworzenie międzynarodowych umów dotyczących zaangażowania zagranicznego personelu
  • Odstąpienie pracownika
  • prowadzenie postępowania w sprawach Prawa pracy
  • Reprezentacja pracownika w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia z powodu oszustw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, dumping płac, bądź też nielegalnym zatrudnieniem.

Kontakt

KONTAKT
Alter Steinweg 22-24
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251/48455-30
Fax: +49 (0) 251/48455-31
E-Mail: info@kanzlei-pretkowski.de
DOJAZD
Copyright 2016 Kanzlei Pretkowski | Impressum | Datenschutzerklärung